Táto dolina je najnavštevovanejšou lokalitou Nízkych Tatier. Nachádza sa južne od Liptovského Mikuláša. Radíme ju medzi najkrajšie doliny Nízkych Tatier. Meria 16km, pričom sa tiahne od; Ďumbiera (2 043m) cez vrcholy Krúpova hoľa, Chopok (2 024m), Dereše, Poľana na sever liptovskej kotliny.
krápníková jeskyně

Demänovská jaskyňa slobody

Demänovská jaskyňa Slobody bola objavená tzv. „suchým ponorom“ riečky Demänovky
v roku 1921. Nachádza sa v Demänovskej doline na území Národného parku Nízke Tatry.

Časť tejto  jaskyne (Mramorová rieka cez Veľký dóm až po Zlaté jazierko) sprístupnili v roku 1924. Horné časti sú v prevádzke od roku 1933. Od roku 1993 sa v jaskyni vykonávajú aj obľúbené ozdravovacie speleoklimatické pobyty, ktoré sú stále viac vyhľadávané. Táto úchvatná jaskyňa sa stala víťazom ankety  „Skvost Slovenska“ v už v roku 2010 a o jej prednostiach niet pochýb ani dnes.

Dlhá je 8 400 metrov. Ponorný tok Demänovky formoval strednotriasový vápenec v štyroch vývojových úrovniach a vytvoril túto jaskyňu.  Demänovka je riečka na severnom Slovensku, v oblasti Liptov, okres Liptovský Mikuláš. Jedná sa o ľavostranný prítok Váhu, ktorý má dĺžku devätnásť kilometrov. Tento vysokohorský typ rieky na svojom hornom toku preteká územím NAPANT-u a vytvára Demänovskú dolinu.

Kúzelná sintrová výzdoba
V pestrej sintrovej výplni jaskyne nachádzame nezvyčajné sintrové lekná a rôzne iné jazerné formy a extravagantné stalaktity (visiace dlhé útvary). A čo to vlastne sinter je?

Sinter radíme do skupiny uhličitanov. Táto monominerálna hornina je tvorená uhličitanom vápenatým a je často pestro sfarbený oxidmi železa. Sintorvé útvary sa nám najkrajšie ukazujú v prevedení úchvatných kvapľov v jaskyniach vo vápencových oblastiach, akou je aj Demänovská jaskyňa slobody. Sintrové vodopády sú tu majestátne.
krápníky v jeskyni
Veľké stalagnáty (spojenie stalaktitu a stalagmitu), sférolitické stalaktity a ďalšie formy stalaktitov a stalagmitov (vyrastajú zo dna jaskyne), nenechajú nikoho bez úžasu. Sintrová výzdoba sa prejavuje aj vo forme nátekov, záclon a rôznych iných útvarov. Sinter je v demänovskej jaskyni slobody očarujúci v podobe mohutných galérii. Tvorí sa chemickým vyzrážaním uhličitanu vápenatého v vody, ktorá presahuje puklinami v strope jaskyne. Keď sa uvoľní oxid uhličitý, vyzráža sa kalcid v podobe sintra.

Demänovská jaskyňa Slobody je najnavštevovanejšou jaskyňou na Slovensku. V jednej sezóne (rok 2009) ju navštívilo takmer 97- tisíc turistov. Za rok jaskyňu navštívi približne 60 tisíc návštevníkov.